Susan Liggett

Susan Liggett

Mae Susan Ligget yn Ddarllenydd Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam a Phennaeth Canolfan Ymchwil yr Ysgol Celfyddydau Creadigol. 

Mae hi hefyd yn dysgu ar y rhaglen celfyddyd gain i israddedigion ac yn goruchwylio myfyrwyr gradd ymchwil. Mae ei gwaith fel artist yn cynnwys peintio, ffilm celfyddyd gain a phrosiectau ymchwil cydweithredol celfyddyd mewn iechyd sy’n golygu bod ei gwaith celf wedi cael ei arddangos mewn cyd-destunau gwahanol ac amrywiol.  Peintio ydy ei phrif ffocws ac mae ei gwaith yn galw i gof hanes personol sy’n mynd y tu hwnt i’r unigolyn ac sy’n ystyried themâu mwy cyffredinol fel cof, amser, plentyndod a’n perthynas â’r dirwedd. Mae ganddi PhD o Brifysgol Cymru, Diploma Ôl-raddedig mewn Peintio (MA) o The Royal Academy Schools, a BA (Anrh) mewn Celfyddyd Gain o Brifysgol Nottingham Trent. 

Gwefan