Hannah Firth

Hannah Firth, Deputy Director / Director of Visual Arts and Programme, Chapter

Hannah Firth

Mae Hannah Firth yn gyfrifol am arddangosfeydd, cyfnodau preswyl, digwyddiadau a chyhoeddiadau ar gyfer y rhaglen gelfyddydau byw a gweledol yn Chapter, canolfan gelf aml-gelfyddyd yng Nghaerdydd, Cymru. Mae hi’n arwain rhaglen draws-gelfyddyd yn y ganolfan, ac mae hi hefyd yn Ddirprwy Gyfarwyddwr, sy’n golygu ei bod hi’n gweithio ar draws pob agwedd o ddatblygiad strategol a chyfundrefnol Chapter. 

Yn 2017, mae Hanna’n Guradur / Cyfarwyddwr Brosiect ar gyfer Cymru yn Fenis, yn cyflwyno ‘James Richards: Music for the gift’ yn y Santa Maria Ausiliatrice. Mae’r arddangosfa ar agor i’r cyhoedd o Mai 13 – Tachwedd 26 2017, cyn dychwelyd i Gymru a chael ei harddangos yn Chapter ac yn yr Alban yn 2018/19. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn www.experiencewalesinvenice.org 

Roedd Hannah hefyd yn Guradur dros Gymru yn y Biennale Celfyddyd Fenis yn 2007 pan gyflwynodd hi arddangosfa gymeradwyol o waith Richard Deacon, Heather ac Ivan Morison a Merlin James. Mae hi’n Gyd-Gyfarwyddwr ar May You Live In Interesting Times: Cardiff’s Occasional Festival of Creative Technology, yn darparu cymorth datblygiad proffesiynol ar amryw o fudiadau a sefydliadau ac yn ysgrifennu ar gyfer llu o gyhoeddiadau.

Cyn dechrau gweithio yn Chapter, roedd Hannah yn Guradur yn Stills yng Nghaeredin ac yn Rheolwr Olygydd yng nghylchgrawn A-N.

Gwefan