Bedwyr Williams

Bedwyr Williams

Mae Bedwyr Williams yn defnyddio amlgyfrwng, perfformiad a thestun i drin a thrafod yr ymrafael rhwng agweddau hynod ddifrifol a hynod ddiflas bywyd modern. Mae Williams yn adnabyddus am ddychanu'r berthynas rhwng yr artist a’r curadur drwy greu sefyllfaoedd absẃrd iddynt ymddangos ynddynt. Yn fwy diweddar roedd wedi archwilio, drwy fideo, themâu dystopia ac arwyddocâd y ddynolryw yn y bydysawd. Cyrhaeddodd Williams y rhestr fer ar gyfer y Film London Jarman Award 2015 a chynrychiolodd Cymru yn arddangosfa rhif 55 Biennale Fenis.

Dros y blynyddoedd diwethaf mae fideo wedi bod o ddiddordeb arbennig iddo ar ôl degawd o weithio gyda pherfformiadau llafar. Cafodd ei waith diweddar, The Gulch, ei ddangos yn theatr y Barbican ac yn 2017 cyrhaeddodd y rhestr fer ar gyfer Artes Mundi 7.

Gwefan