Gwobrau

Arddangosfa

Caiff gwaith yr artistiaid a ddewisir ei arddangos yn arddangosfa Nova 2017 yn Yr Academi Brenhinol Cymreig, Conwy.

Bydd yr arddangosfa yn teithio i brif oriel Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth.

Gwobrau

  • £1000 Artist y Flwyddyn NOVA 2017 [Enw'r noddwyr i'w ychwanegu].  Gwobr ar gyfer y gwaith celf cyffredinol gorau.
  • £500 Gwobr i Artist Ifanc NOVA 2017.  Fe'i dyfernir ar gyfer y gwaith celf cyffredinol gorau gan artist o dan 25 oed. 
  • £100 Gwobr Pobl NOVA 2017. Fe'i dyfernir drwy bleidlais boblogaidd gan ymwelwyr â'r arddangosfa.  

Bwrsarïau 

Bydd nifer o Fwrsarïau Mentora Artistiaid ar gael.  Bydd yr artist a ddewisir yn cael ei fentora gan aelod o'r RCA ac yn cael cyngor creadigol a chyngor ar yrfaoedd. 

Funders

Nova prize fund and bursaries scheme is supported by Welsh Speciality Foods.

If you are interested in supporting the future development of NOVA please contact post@nova.cymru for more information.