Ymgeisio

Sut i Ymgeisio

Dim ond drwy'r wefan hon y cewch ymgeisio - ni dderbynnir ceisiadau yn y post. 

Beth fyddwch chi ei angen i lenwi’r ffurflen gais:

  • Gwybodaeth amdanoch chi'ch hun - e.e. enw, manylion cyswllt, URL gwefannau
  • Datganiad yr Artist - 250 o eiriau amdanoch chi eich hun a'ch gwaith wedi'i ysgrifennu yn y 'person cyntaf' i'w ddefnyddio yng nghatalog yr arddangosfa ac at ddibenion hyrwyddo
  • Hyd at dair ffeil ddigidol o'r gwaith rydych chi'n ei gyflwyno - e.e. jpegs
  • Gwybodaeth am y gwaith rydych chi'n ei gyflwyno - e.e. dimensiynau, deunyddiau 

Pryd i Ymgeisio

  • Ceisiadau Safonol (ffi o £10 yn gymwys): 22 Gorffennaf - 18 Medi 2017

Cliciwch yma i ddechrau eich cais!

Ymgeisio