Gwybodaeth

Mae Nova yn wobr celf bob dwy flynedd sy’n agored i bob artist gweledol Cymreig tri deg pump oed neu iau ac mae modd cymryd rhan am ddim.

Mae'r meini prawf cymhwyso ar gael yma

Nod Nova yw cefnogi a hyrwyddo rhagoriaeth yn y celfyddydau yng Nghymru. Bydd yr artistiaid sydd yn cael eu dewis yn arddangos eu gwaith yn RCA, Conwy yn 2017 fel rhan o arddangosfa gyntaf Nova ac hefyd yng Nghanolfan Gelfyddydau Aberystwyth ag Arcade Cardiff.

Y panel dewis ar gyfer Nova 2017 yw:

Yn ogystal â chael eu cynnwys fel rhan o arddangosfa Nova, mae amrywiaeth o wobrau a bwrsarïau i'r arddangoswyr eu hennill.